Du lịch Sing
Du lịch THAI LAN
DU LICH DA NANG
LANG SEN
DU LICH SAPA
DU LICH MOC CHAU
Hoa hướng dương

DIỄN CHÂU - CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG - KDL SINH THÁI TRẠI BÒ - DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 1326
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU- CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG –KDL SINH THÁI TRẠI BÒ- DIỄN CHÂU
(Chương trình 1 ngày)
Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới, hiện đại, tiện nghi

Đại nội huế

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG TRỊ - DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG TRỊ - DIỄN CHÂU
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới đưa đón suốt chương trình.
Tiêu chuẩn: Ăn nhà hàng tiêu chuẩn, nghỉ khách sạn 3 sao.

Vũng chùa

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP TẠI QUẢNG BÌNH

 •   09/03/2017 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 917
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP TẠI QUẢNG BÌNH
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô du lịch chất lượng cao.

Đền cờn

DIỄN CHÂU – ĐỀN CỜN – ĐỀN QUẢ SƠN - ĐỀN BẠCH MÃ – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI – DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 1072
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU – ĐỀN CỜN – ĐỀN QUẢ SƠN - ĐỀN BẠCH MÃ – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI – DIỄN CHÂU
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô du lịch chất lượng cao

Đảo chè thanh chương

DIỄN CHÂU – ĐỀN BẠCH MÃ (THANH CHƯƠNG) – ĐẢO CHÈ (THANH CHƯƠNG) – CHÙA ĐẠI TUỆ (NAM ĐÀN) – ĐỀN VUA MAI (NAM ĐÀN) – DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 1324
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP DÃ NGOẠI
DIỄN CHÂU – ĐỀN BẠCH MÃ (THANH CHƯƠNG) – ĐẢO CHÈ (THANH CHƯƠNG) – CHÙA ĐẠI TUỆ (NAM ĐÀN) – ĐỀN VUA MAI (NAM ĐÀN) – DIỄN CHÂU
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe ô tô du lịch chất lượng cao.

Chùa đại tuệ

DIỄN CHÂU – ĐỀN BẠCH MÃ (THANH CHƯƠNG) –– CHÙA ĐẠI TUỆ (NAM ĐÀN) – ĐỀN QUẢ SƠN (ĐÔ LƯƠNG) – ĐỀN CỜN (QUỲNH LƯU) – DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:38:00 AM
 •   Đã xem: 948
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH
DIỄN CHÂU - ĐỀN BẠCH MÃ (THANH CHƯƠNG) - CHÙA ĐẠI TUỆ (NAM ĐÀN) - ĐỀN QUẢ SƠN (ĐÔ LƯƠNG) - ĐỀN CỜN (QUỲNH LƯU) - DIỄN CHÂU
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe ô tô du lịch chất lượng cao.

Ngã ba đồng lộc

DIỄN CHÂU - CHÙA HƯƠNG TÍCH – NGÃ BA ĐÔNG LỘC - DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 908
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU - CHÙA HƯƠNG TÍCH – NGÃ BA ĐÔNG LỘC - DIỄN CHÂU.
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới đưa đón suốt chương trình.

Chùa hương tích

DIỄN CHÂU – CHÙA HƯƠNG TÍCH – ĐỀN CỦI – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI - DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:20:00 AM
 •   Đã xem: 1096
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU – CHÙA HƯƠNG TÍCH – ĐỀN CỦI – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI - DIỄN CHÂU
Thời gian: Đi về trong ngày.
Phương tiện: Xe Du lịch chất lượng cao.

Địa đạo vịnh mốc

DIỄN CHÂU – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – NTLS TRƯỜNG SƠN – ĐỊA ĐẠO VĨNH MỐC – THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - HUẾ - DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 02:04:00 AM
 •   Đã xem: 1107
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – NTLS TRƯỜNG SƠN – ĐỊA ĐẠO VĨNH MỐC – THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - HUẾ - DIỄN CHÂU
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô du lịch đời mới

Đà nẵng

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN- DIỄN CHÂU

 •   09/03/2017 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN- DIỄN CHÂU
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới đưa đón suốt chương trình.
Tiêu chuẩn: Ăn nhà hàng tiêu chuẩn, nghỉ khách sạn 2 đến 3 sao.

Cù lao chàm

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 1

DIỄN CHÂU - ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - DIỄN CHÂU.
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới đưa đón suốt chương trình.
Tiêu chuẩn: Ăn nhà hàng tiêu chuẩn, nghỉ khách sạn 3 sao.

Động thiên đường

DIỄN CHÂU - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – VŨNG CHÙA – NGÃ BA ĐỒNG LỘC – DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – VŨNG CHÙA – NGÃ BA ĐỒNG LỘC – DIỄN CHÂU
Thời gian: 02 ngày 01 đêm.
Phương tiện: Ô tô chỗ chất lượng cao.

Thành cổ Quảng Trị

DIỄN CHÂU – HUẾ - QUẢNG TRỊ – DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:
DIỄN CHÂU – HUẾ - QUẢNG TRỊ – DIỄN CHÂU
Thời gian: 3 ngày 2 đêm.
Phương tiện: Xe du lịch chất lượng cao.

Hội an

DIỄN CHÂU - PHONG NHA - HUẾ - ĐÀ NẴNG - HỘI AN– DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:
DIỄN CHÂU - PHONG NHA - HUẾ - ĐÀ NẴNG - HỘI AN– DIỄN CHÂU
Thời gian: 05 ngày 04 đêm.
Phương tiện: Xe ô tô du lịch chất lượng cao.

Huế

DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG – HUẾ - QUẢNG TRỊ - DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG – HUẾ - QUẢNG TRỊ - DIỄN CHÂU
Thời gian: 07 ngày 06 đêm
Phương tiện: Đi máy bay, về Ô tô.

Nha Trang1

DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG - DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:
DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG - DIỄN CHÂU
Thời gian: 06 ngày 05 đêm.
Phương tiện: Đi máy bay, về Ô tô.

Bà nà

DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG - DIỄN CHÂU

 •   08/03/2017 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH:
DIỄN CHÂU – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – ĐÀ NẴNG - DIỄN CHÂU
Thời gian: 07 ngày 06 đêm
Phương tiện: Đi máy bay, về Ô tô.

Nha Trang

DIỄN CHÂU – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – DIỄN CHÂU

 •   07/03/2017 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0

DIỄN CHÂU – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – DIỄN CHÂU
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: Đi máy bay, về máy bay.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay34
 • Tháng hiện tại1,096
 • Tổng lượt truy cập3,592,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây